+421 915 79 79 79

Možnosti spolupráce

Pri kúpe rekreačného objektu v Holiday Village Tatralandia sa môžete podľa účelu a spôsobu využívania objektu rozhodnúť pre variant, ktorý je pre Vás najvhodnejší. Výberom ktoréhokoľvek variantu nie je žiadnym spôsobom obmedzené vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

 

Variant A s vyťažovaním Rekreačná chatka na Liptove s garantovaným výnosom.
Tento variant kúpy chaty alebo apartmánu je vhodný pre ľudí, ktorí uprednostňujú garantovaný výnos 5% a ponechajú vyťažovanie nehnuteľnosti spoločnosti TMR, a.s. na dobu 3 roky s opciou na  ďalšie obdobie.
Variant B bez vyťažovania Rekreačná chatka na Liptove po celý rok.
Tento variant je vhodný pre ľudí, ktorí chcú rekreačnú nehnuteľnosť na Liptove využívať počas celého roka pre vlastné rekreačné účely, a ľudí a organizácie podnikajúce v oblasti rekreačného ubytovania.