+421 915 79 79 79

Splátkový kalendár

 • 1. splátka: 70% kúpnej ceny do 7 dní po uzatvorení  Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,​​​​​​
 • 2. splátka: 25% kúpnej ceny do 14 dní od ukončenia etapy – uzavretá zateplená stavba (cca 12/2020)
 • 3. splátka: 5% kúpnej ceny do 14 dní od kolaudácie (cca 4/2021)

 

-  garantovaný ročný výnos 7% alebo 8%
-  zmluva na 10 rokov
- ​​​​​​spätný odkup po 10 rokoch, garantovaný investorom za 120% alebo 130% kúpnej ceny nehnuteľnosti

 

 

 

Projekt je financovaný štátnou Eximbankou SR a všetky platby pri investícii do apartmánu budú hradené na účet Eximbanky SR. Eximbanka SR plne dohliada na plnenie investičného zámeru. Technologické celky pre realizáciu výstavby sú dodávané slovenskými renomovanými spoločnosťami.

 

 PODMIENKY VYŤAŽOVANIA APARTMÁNOV GPT

Program 1

Majiteľ má

 • garantovaný výnos  7% z kúpnej ceny apartmánu vyplácaný kvartálne
 • má grátis 30 dní majiteľského pobytu v priebehu kalendárneho roka (v letnej sezóne od 1.6. do 15.9., maximálne 10 dní pobytu a v sezóne od 16.9. do 30.5. 20 dní)  
 • Nájomná zmluva sa podpisuje na 10 rokov. Musí platiť garancia voči štátu, že 10 rokov sa apartmán bude využívať ako hotelová izba, inak majiteľ musí uhradiť „DPH“ štátu vo výške 18,0% z kúpnej ceny.
 • Majiteľ má GRÁTIS 4 celoročné neprenosné lístky na vstup do aqua parku (počas pobytu v hoteli).
 • Majiteľ má zľavu 20% na stravu v hoteli, a všetky služby v hoteli, v aqua parku, wellness, vstup do sauny excelent a na ubytovanie v hoteloch GINO (Hotel GINO Wellness Rabath, Hotel GINO Wellness Mtskheta)
 • Kupujúci ma právo po spustení prevádzky hotela v priebehu prvého roka (1 krát) dostať grátis 3 (2 dospelí + 1 dieťa z Viedne alebo z Prahy) letenky, grátis transfer: letisko – hotel – letisko. Záujemca o pobyt musí oznámiť termín pobytu na najbližší rok minimálne do 30.11. daného roka

Program 2

Majiteľ má

 • výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti, nie je ničím obmedzený. Odhad je  do 12% ročne. To znamená že, majiteľ nechá svoj apartmán vyťažovať prevádzkovateľovi GINO Paradise Tbilisi ****.  Majiteľovi bude vyplatené 65% čistého výnosu a 35% bude vyplatené vyťažovacej spoločnosti.
 • Musí platiť garancia voči štátu, že 10 rokov sa apartmán bude využívať ako hotelová izba, inak majiteľ musí uhradiť „DPH“ štátu vo výške 18,0% z kúpnej ceny.
 • Majiteľ má tak isto grátis 4 celoročné neprenosné lístky na vstup do aqua parku a 30 dní majiteľského pobytu grátis ako v Programe 1. Kupujúci ma právo po spustení prevádzky hotela v priebehu prvého roka (1 krát) dostať bezplatne 3 (2 dospelí + 1 dieťa z Viedne alebo z Prahy) letenky, grátis transfer: letisko – hotel – letisko. Záujemca o pobyt musí oznámiť termín pobytu na najbližší rok minimálne do 30.11. daného roka.

Program 3

Majiteľ apartmánu si sám

 • vyťažuje a užíva apartmán bez obmedzení. Majiteľ má nasledovné benefity: Má nárok na zľavu vo výške 50% z celodenného cenníkového vstupného do aqua parku pre 4 osoby určené vlastníkom apartmánu a to po dobu 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Komplex GINO Paradise Tbilisi ****.
 • Musí platiť garancia voči štátu, že 10 rokov sa apartmán bude využívať ako hotelová izba, inak majiteľ musí uhradiť „DPH“ štátu vo výške 18,0% z kúpnej ceny.

 

Výpočet výnosu